Hotell Nya Varvet Studios byter namn och blir Dockyard Hotel

Hotell Nya Varvet Studios står inför stora förändringar. Namnbytet markerar
startskottet och ger en hel del ledtrådar kring hur verksamheten kommer utvecklas.
Hotellet är idag mindre känt, vilket är synd. Det tänker vi ändra på!
Under de kommande åren ska hotellet förvandlas från
slumrande och anonymt till en sprudlande resort som året runt är väl värd ett besök.
Inspirationen till namnet Dockyard Hotel kommer förstås från området – Nya Varvet
och syftar till att förstärka känslan av läget i hamnen, vid älven och arvet från
varvsindustrin.
Inriktningen för Dockyard Hotel kommer fortsatt vara hotell, konferens och restaurang.
Under första etappen byggs Restaurang Reveljen (fd Ruckmans) om för att skapa en
större restaurangkapacitet och samla hela verksamheten under ett tak. I augusti
2016 är det dessutom premiär för Västra Götalandsregionens stora konferenscenter
”Campus” på området Nya Varvet. Denna anläggning har dagligen en total kapacitet
på 700 personer vilket kommer påverka Dockyard Hotel på ett mycket positivt sätt.
Vi kommer krydda området med olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
I planen ingår också en gästhamn – det ska självklart gå att angöra Dockyard Hotel
både från land och hav.
Dockyard Hotel, som ägs till 100 % av Källfelt Byggnads AB, kommer med dessa
satsningar i allra högsta grad vara drivande i utvecklingen av området Nya Varvet samt
bidra till utvecklingen av Älvstaden i Göteborg.
Vår ambition är att skapa ett hotell som är lika attraktivt för affärsresenärer och
konferensgäster som för privatgäster, en oas mitt emellan havet och staden.