Hur jobbar vi med GDPR?

Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.


Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.


Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar,försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.


Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Våra bokningssystem hanterar relativt stora mängder persondata. Om du har bokat en vistelse eller ett restaurangbesök har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem, även sådant som lagras i fritextfält i kundregistret. Om du väljer att inte boka på nytt hos oss inom 60 dagar, kommer dina personuppgifter att tas bort från våra system. 


Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om Dockyard Hotel AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.