Besök eller skriv till oss

Dockyard Hotel
Skeppet Ärans Väg 23
Nya Varvet
426 71 Västra Frölunda

T: +46 (0) 31 85 70 20
M: info@dockyardhotel.se
Webb: www.dockyardhotel.se