Jacobs kammare

Trivsamt, rymligt rum med frilagda stenmurar och djupa fönsteralkover, belägen precis invid Biblioteket. 
För möten upp till 16-18 personer runt ett styrelsebord.