Framtiden - Vision 

Vårt nya namn innebär så mycket mer än bara en ny grafisk profil. Sedan aug -15 jobbar vi mot Vision 2018 som kommer innebära stora förändringar/förbättringar som bidrar till att utveckla Älvstaden Göteborg – Nya Varvet ska bli levande. Vi kommer hålla er informerade längs resan – startskottet för allt är vårt nya namn – 

Dockyard Hotel