Matroslängan

Matroslängan är tilltalsnamnet för en av våra längsta byggnader. De uppfördes under 1800-talet och användes som  millitärförråd för allehanda materiel.

Alla rum i Matroslängan består av två våningsplan vilket ger en lite husliknande känsla.