Kasernen

Byggnaden uppfördes på 1820-talet som logement för de inkallade.
Precis framför Kasernen och bakom Fängelset låg en gång i tiden rastgårdar som under åren 1870 – 1907 användes för att ge fångarna lite välbehövlig havsluft och motion.