Fängelset-en fängslande byggnad

Denna byggnad uppfördes 1873 för att användas som dagcellhus för olydiga militärer och rymde då 51 celler. Det experimenterades även med ensamceller för riktigt grova brottslingar. Byggnaden har under åren även använts som logement, sjukstuga, verkstad och arrest. Fängelset ligger i vår park ca 4 min promenad från huvudbyggnaden. 
I denna byggnaden har vi ett begränsat TV utbud men självklart ingår wifi. 4 våningar, ingen hiss.