Fängelset

Denna byggnad uppfördes 1873 för att användas som dagcellhus och rymde då 51 celler. Det experimenterades även med ensamceller för riktigt grova brottslingar. Byggnaden har under åren även använts som logement, sjukstuga, verkstad och arrest.