Ankaret

Ankaret är i nuläget Dockyard Hotels huvudbyggnad. Här finns både reception, hotellrum, konferenslokaler, restaurang och bar. Till skillnad från flertalet övriga hotellbyggnader är denna uppförd så sent som 1990. Trots dess moderna stil är flertalet rum unika, såväl konferensrum som hotellrum, och skiljer sig både i storlek och i stil.